Expiration date là gì

Expiration date là gì

Một câu hỏi thú vị là ngày hết hạn trong Forex là gì. Câu hỏi này có nhiều câu trả lời khác nhau nhưng điều quan trọng là phải hiểu khái niệm trong giao dịch Forex. Trước tiên chúng ta phải hiểu cách một nhà giao dịch Forex quyết định khi nào nên mua hoặc bán.

Trong giao dịch, ý tưởng là bạn mua một loại tiền tệ với giá thấp hơn và sau đó bán nó với giá cao hơn. Đôi khi bạn có thể lấy lại những chênh lệch giá này một vài ngày nhưng đây không phải là mục đích của thị trường Forex. Chính sự khác biệt giữa hai mức giá quyết định kết quả cuối cùng.

Một hệ thống giao dịch sẽ cung cấp cho bạn một mức giá chính xác hơn bất kỳ mảnh giấy nào vì nó tính toán giá với một số yếu tố được sử dụng để xác định giá sẽ là bao nhiêu. Phân tích cơ bản và kỹ thuật được áp dụng cho công thức này, được sử dụng để tính giá chính xác mà bạn cần để mua hoặc bán tiền tệ.

Điều này thường được thực hiện hàng tháng và hầu hết các hệ thống giao dịch Forex sẽ tự động làm việc này cho bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn biết cách thức hoạt động của nó để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi mua hoặc bán expiration date là gì. Một khi bạn hiểu điều này, bạn sẽ có thể tìm ra khi nào nên mua và bán.

Như đã nêu trước đây, có nhiều thị trường Forex khác nhau để giao dịch và một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu là nghiên cứu từng thị trường và sau đó dành thời gian để nghiên cứu từng thị trường riêng lẻ. Biết phải làm gì dựa trên từng mức giá tiền tệ và từng thị trường riêng lẻ sẽ giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng.

Nó sẽ giúp bạn tập trung vào thông tin cần thiết để đưa ra quyết định trước khi bạn thực hiện giao dịch. Điều này không khó như âm thanh một khi bạn biết những gì bạn đang tìm kiếm.

Một lỗi phổ biến là một người giao dịch dựa trên cảm xúc. Họ sử dụng cảm xúc của mình để xác định những gì họ muốn làm và sau đó họ chọn đi trước và làm điều đó hoặc không. Điều này có vẻ đơn giản nhưng nó thường là một sai lầm lớn vì các quyết định bạn đưa ra dựa trên cảm xúc của bạn thường không dựa trên thông tin thực tế.

Loại thông tin này có thể giúp bạn quyết định hướng đi nào với một mặt hàng nhất định. Biết ngày hết hạn trong Forex sẽ giúp bạn loại bỏ công việc đoán ra khỏi giao dịch của bạn. Bây giờ bạn có thể chỉ giao dịch dựa trên thông tin chứ không dựa trên cảm xúc.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group