Expiration date là gì

Expiration date là gì

Một câu hỏi thú vị là ngày hết hạn trong Forex là gì. Câu hỏi này có nhiều câu trả lời khác nhau nhưng điều quan trọng là phải hiểu khái niệm trong giao dịch Forex. Trước tiên chúng ta phải hiểu cách một nhà giao dịch Forex quyết định khi nào nên mua hoặc […]

Read More